มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์

ปรัชญาและคติพจน์

สัญลักษณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์

สัญลักษณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์

สัญลักษณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นรูป คนพิการทางร่างกาย ซึ่งใช้ไม้ค้ำยัน 1 อัน ยืนอยู่ภายใต้พระปรมาภิไทยย่อ “ สว ” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีซึ่งมี พระรัศมีฉายออกโดยรอบตัวคนพิการ เปรียบเสมือนคนพิการอยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังคำกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่นักเรียนทุกคนกล่าวหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกวัน ว่า “ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศรีสังวาลย์ ที่ได้ทรงอุปถัมภ์ ให้ข้าพระพุทธเจ้ามีที่พัก อาหาร การรักษา สถานศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ขอให้พระราชวงศ์แห่งพระองค์ จงทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้าสืบไป ”
ปรัชญาและคติพจน์

ดอกไม้ประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์

ดอกไม้ประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์

ดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์เลือก “ ดอกเฟื่องฟ้าสีแดง ” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ เพราะดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ซึ่งมีความสวยงาม สดใส บานตลอดปี และทนต่อลักษณะธรรมชาติทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแดดกล้า ฝนหนัก หรือลมแรง จึงเหมาะที่จะเตือนใจ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ให้เบิกบานสดใส และอดทนโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org