มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
คณะนักกีฬาพาราลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 (ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ


รูปภาพนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติคนพิการแข่งขันกีฬาที่สหรัฐอเมริกา รูปภาพนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติคนพิการแข่งขันกีฬาที่สหรัฐอเมริกา รูปภาพนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติคนพิการแข่งขันกีฬาที่สหรัฐอเมริกา
- - -

รูปภาพคณะนักกีฬาพาราลิมปิกลอนดอนเกมส์(ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ รูปภาพคณะนักกีฬาพาราลิมปิกลอนดอนเกมส์(ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ รูปภาพคณะนักกีฬาพาราลิมปิกลอนดอนเกมส์(ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ
- - -

รูปภาพคณะนักกีฬาพาราลิมปิกลอนดอนเกมส์(ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ รูปภาพคณะนักกีฬาพาราลิมปิกลอนดอนเกมส์(ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์) เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ -
- - -

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org