มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
บ.Akzo Nobel จัดกิจกรรม+ทาสีโรงอาหาร+เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ


รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553
นางรัชนีวรรณ อุทัยศรี รองประธานมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ เด็กๆร่วมกันร้องเพลงขอบคุณคณะจาก Akzo Nobel รองประธานมูลนิธิฯถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะจาก Akzo Noble

รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553
เด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนทาสี นางรัชนีวรรณ อุทัยศรี ร่วมทาสีโรงอาหารกับเด็กๆ พี่ๆจาก Akzo Nobel สอนน้องๆประดิษฐ์งานฝีมือ

รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553 รูปภาพบริษัท Akzo Nobel จัดกิจกรรมและทาสีโรงอาหาร 20 พ.ย. 2553
เด็กๆช่วยกันทาสีโรงอาหารมูลนิธิฯ คณะจาก Akzo Nobel ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ คณะจาก Akzo Nobel ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับน้องๆ

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org