มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
เปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552


รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552
พิธีทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ มูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีมีผลงานดีเด่น

รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ มูลนิธิฯ มอบรางวัลแก่ "ครูดีศรีสังวาลย์" การแสดงของนักเรียน ประธานในพิธีเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน

รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552 รูปภาพเปิดบ้านศรีสังวาลย์ 2552
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรถ่ายภาพร่วมกับประธานมูลนิธิฯ ผอ.โรงเรียน และคณะครู การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ผลงานนักเรียนในการปลูกพืชไร้ดิน

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org