มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2551


รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551
บอร์ดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จากผลงานนักเรียน นักเรียนร่วมกันใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2551 นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิฯ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้งกับนักเรียน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551
คณะผู้ปกครองร่วมใส่บาตรอาหารแห้งร่วมกับนักเรียน นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 นางอารยา อรุณานนท์ชัย ร่วมลงนามถวายพระพร

รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551 รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2551
นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร นักเรียนร่วมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นักเรียนร่วมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org