มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อส่วนงานต่างๆ ภายในมูลนิธิฯ

ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โทร: 02-583-9596 , 02-583-9597
ติดต่อสอบถาม บริจาค เลี้ยงอาหารเด็กพิการ: ต่อ 0
แผนกบุคคลและธุรการ:
ฝ่ายธุรการ ต่อ 308
ฝ่ายบุคคล ต่อ 320
แผนกบัญชีและการเงิน: ต่อ 310
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู:
กายภาพบำบัด ต่อ 155
กิจกรรมบำบัด ต่อ 203
แผนกสังคมสงเคราะห์: ต่อ 110
แผนกพยาบาล: ต่อ 102
โทรสาร : 02-583-6681
Website: http://www.fwc1954.org
Facebook: มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
Email: office@fwc1954.org
logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: (66+) 02-583-9596 , 02-583-9597 Fax: (66+) 02-583-6681
Email: office@fwc1954.org