มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค แผนผังเว็บไซต์
ประกวดราคา


เปิดประมูลขายรถตู้มูลนิธิฯ [05/07/2556] ดาวน์โหลด>>>

เปิดประมูลขายรถยนต์มูลนิธิฯ [30/11/2554] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร [03/08/2553] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [06/11/2552] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหาร [13/10/2552] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหาร [10/05/2552] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทเครื่องปรับอากาศ [10/02/2552] ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงเด็ก ในความอุปการะ [31/10/2551] ดาวน์โหลด>>>logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org