มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

การก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
Convoy for Kids มอบเงินให้มูลนิธิฯ
Convoy for Kids พานักเรียนไปทัศนศึกษา

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร รายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการจัดงานเพื่อหาทุนตามโอกาสต่างๆ ถึงแม้มูลนิธิฯ จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งจากกรมประชาสงเคราะห์ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเงินพระราชทานจากโครงการ “กองทุนการกุศล สมเด็จย่า” เป็นปีๆ ไป แต่มูลนิธิฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเด็กพิการ ด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพจัดกายอุปกรณ์ จัดการศึกษา จัดหาอาหาร ยานพาหนะให้แก่นักเรียนรวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินปีละ ประมาณ ๒๑ ล้านบาท ซึ่งนับเป็นภาระหนักแก่มูลนิธิฯ

กฟน.เลี้ยงอาหารเด็กๆ
กฟน.มอบเงินให้มูลนิธิฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และพระมเหสี เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์บริการเด็กพิการและของโรงเรียนศรีสังวาลย์ด้วยพระองค์เอง ในโอกาสนี้มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนเป็นจำนวน ๔,๒๐๒,๐๐๐- บาท ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงห้องกายอุปกรณ์ อาคารอเนกประสงค์

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับคณะมิสไทยแลนด์เวิล์ดจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารเด็กๆ
เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับคณะมิสไทยแลนด์เวิล์ดจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารเด็กๆ

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น สโมสรโรตารี่บางรัก บริษัทเทสโก้โลตัส คณะหอการค้าออสเตรเลีย – ไทย ฝ่ายพาณิชย์ ยานยนต์ และโลจิสติกส์ โรงแรมฟอร์จูน สโมสรไลออนส์เบญจสิริ Wheelchair Foundation สหรัฐอเมริกา The Church of Christ of Latter Day Saint สหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆ ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน สิ่งของ รวมทั้งให้ความสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในด้านต่างๆ ทำให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org