มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

  โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการร่างกายโดยเฉพาะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีชั้นพิเศษสำหรับเตรียมความพร้อม และชั้นเรียนนอกระดับสำหรับเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง (Cerebral Palsy) ด้วย เป็นโรงเรียนการกุศล ซึ่งไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีนักเรียนทั่วประเทศ ประจำและไปกลับ

  รูปอาคารเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับพระราชทานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคนพิการ ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งพัฒนาโดยเนคเทค เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กพิการ ด้วยการเรียนการสอนได้ผลมากขึ้นกว่าเดิม

  รูปนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเท้า

  ผลการให้การศึกษาของโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ มีเด็กจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนปากเกร็ด ต่อมาได้รับทุน American Field Service ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ๑ คน นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนศรีสังวาลย์ และมูลนิธิฯ

  รูปนักเรียนทำกิจกรรมลูกเสือ

  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้มีโรงเรียน และศูนย์บริการเด็กพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวทางภาคเหนือ และได้ขยายไปยังจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org