มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก


รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก
ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตมอบช่อดอกไม้แก่คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ดถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ร่วมชมการแสดงจากเมืองไทยประกันชีวิตและรับแจกสิ่งของ การแสดงจากเมืองไทยประกันชีวิต มิสไทยแลนด์เวิล์ดป้อนอาหารให้กับเด็กพิการ

รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก รูปภาพเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด2006 เลี้ยงอาหารเด็ก
มิสไทยแลนด์เวิล์ดป้อนอาหารให้กับเด็กพิการ คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ดป้อนอาหารแก่เด็กพิการ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์มอบของที่ระลึกแก่คณะมิสไทยแลนด์เวิล์ด

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org