มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
คอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด


รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด
คุณแอนดรูว์ บิกส์ พิธีกรในงานทักทายกับเด็กๆ คณะจากคอนวอยส์ฯ และประธานมูลนิธิฯ ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน ประธานมูลนิธิฯ รับมอบเงินจากตัวแทนจากตัวแทนของคอนวอยส์ฯ

รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด
ประธานมูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนของคอนวอยส์ฯ เด็กๆถ่ายภาพร่วมกันที่ซาฟารีเวิล์ด เด็กๆชมการแสดงของลิง

รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด รูปภาพคอนวอยส์ ฟอร์ คิดส์ พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ซาฟารีเวิล์ด
เด็กๆชมการแสดงแมวน้ำ เด็กๆชมการแสดงโลมา เด็กๆชมการแสดงนกแก้วมาคอร์

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org