มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

เพลงดอกเฟื่องฟ้า

ทำนอง เพลงไทยเดิม
เรียบเรียง เพชร มาร์
เนื้อร้อง โรงเรียนศรีสังวาลย์


โอ้เจ้าดอกเฟื่องฟ้า
กรุณาจะไม่ลืมเลย
ทุกทุกท่าน ที่เคย เกื้อกุล
พวกเรามา

ขอบใจ ขอบคุณ ขอบคุณ
การุณ เหลือที่
ด้วยอ้อมโอบ อารี
สุดที่ จะพรรณนา

ขอให้ท่าน จงประสบ จงประสบ
โชคดี มีชัย
ขอพระรัตนตรัย ปกป้อง
คุ้มครอง ท่านเทอญ


logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org