มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

สังคมสงเคราะห์การสัมภาษณ์คัดเลือกรับเด็กใหม่ การมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่า
การสัมภาษณ์คัดเลือกรับเด็กใหม่ การมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่า

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การรับสมัครและคัดเลือกเด็กพิการให้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูที่ศูนย์บริการเด็กพิการ การดูแลเด็กพิการประจำศูนย์ฯ การตรวจเยี่ยมบ้านเด็กพิการที่ยังอยู่ประจำศูนย์ฯ และออกจากศูนย์ฯไปแล้วเพื่อดูความพร้อมของครอบครัวหรือติดตามผลการเรียนและการดำรงชีวิต การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาใกล้บ้านเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้เด็กพิการออกไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ งานสวัสดิการ เช่น การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ให้คำปรึกษาต่างๆแก่เด็กพิการ ครอบครัว และบุคคลภายนอก

การจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆ การติดตามประเมินผลเยี่ยมบ้านศิษย์เก่า
จัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆ การติดตามประเมินผลเยี่ยมบ้านศิษย์เก่า

งานด้านสวัสดิการ เช่น การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ให้คำปรึกษาต่างๆแก่เด็กพิการ ครอบครัว และบุคคลภายนอกValid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org