มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

สาเหตุและการป้องกันความพิการทางกายและการเคลื่อนไหวแต่กำเนิด มักมีสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้1. สาเหตุระหว่างมารดาตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่ทารกในครรภ์กำลังมีการพัฒนาโครงสร้างของร่างกายและอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่วง 3 เดือนแรก ถ้ามีความผิดปกติของการตั้งครรภ์ระยะนี้อาจทำให้ทารกที่คลอดออกมามีความพิการได้ ตัวอย่างได้แก่ มารดาที่เป็นหัดเยอรมัน หรือมีประวัติใช้ยาหรือรักษาด้วยยา สูบบุหรี่ หรือติดเหล้า มารดาเป็นโรคเบาหวาน มารดาได้รับบาดเจ็บ หรือการกระทบกระแทกที่หน้าท้อง มารดาได้รับแสงกัมมันตรังสี หรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการเติบโตของเด็ก หรือภาวะทุโภชนาการ ทำให้ขาดสารอาหาร
2. สาเหตุจากโรคทางพันธุกรรม มีการถ่ายถอดความผิดปกติทางสายเลือด เด็กในครรภ์อาจดิ้นไม่แรง หรือไม่ดิ้น เนื่องจากมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีภาวะโรคไขสันหลังฝ่อ ( Spinal muscular atrophy) หรือเป็นโรคข้อติดยึด (Atrogryposis) หรือเป็นอัมพาตของขาเนื่องจากมีความผิดปกติของการสร้างกระดูกสันหลังที่มาห่อหุ้มไขสันหลังในระดับสูง ( Myelodyspiasia) เด็กอาจเป็นโรคกระดูกอ่อนหักง่าย (Osteogenesis Inperfecta) หรือโรคกล้ามเนื้อพิการ (Muscular Dystrophy)
3. ความผิดปกติระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อน ระหว่างการคลอด เช่น คลอดยาก คลอดโดยการใช้เครื่องมือ หรือผ่าตัดคลอด คลอดก่อนกำหนด หรือคลอดหลังกำหนดเด็กมีปัญหาเรื่องการหายใจหลังคลอดหรืออาจมีเลือดออกในสมอง ทำให้มีความผิดปกติของสมองเด็กอาจแสดงอาการหายใจลำบาก ตัวอ่อนปวกเปียก ไม่กลื่นนม มีอาการชัก หรือซึม เด็กที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีน้ำหนักตัวน้อย เป็นสาเหตุของสมองพิการชนิดเกร็งได้ ( Cerebral palsy) ส่วนเด็กที่มีน้ำหนักตัวมาก อาจได้รับอันตรายระหว่างคลอด ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อสมองและไขสันหลังหรือกลุ่มเส้นประสาท เบรเคียล (Brachial Plexus injury) เด็กที่มีอาการตัวเหลือง หลังคลอด อาจทำให้พิการชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการทางกาย และการเคลื่อนไหวภายหลัง ได้แก่อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสมอง ไขสันหลัง และแขนขา เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร การตกจากที่สูง การถูกทำร้าย ภาวะถูกไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก ภาวการณ์อักเสบหรือติดเชื้อของสมอง เยื่อหุ้มสมองไขสันหลัง เนื้องอกของสมอง และไขสันหลังหรือกระดูก โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ( Juvinile Rheumatoid Arthritis) โรค Ankylosing spondylitis โรคเลือด (Haemoplelia) ทำให้มีเลือดออกให้ข้อใหญ่ๆก่อให้เกิดความพิการได้Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org