มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

'งานพยาบาลงานหลักด้านการพยาบาลการตรวจความพิการโดยคณะแพทย์ การให้การพยาบาลเด็กเป็นแผล
การตรวจความพิการโดยคณะแพทย์ การให้การพยาบาลเด็กเป็นแผล

ให้การดูแลเด็กเจ็บป่วยทั่วไป จัดให้เด็กได้ไปตรวจติดตามผลการรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลตามลักษณะอาการหรือตามมติในที่ประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลเด็กที่มีแผนจะทำการผ่าตัดแก้ไขความพิการทั้งก่อนและหลังจากการผ่าตัด ดูแลให้วัคซีนตามระบาดวิทยา ควบคุมน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ให้บริการทันตกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากทันตแพทย์อาสาสมัคร

การให้บริการทางทันตกรรม การให้การพยาบาลเด็กเป็นไข้
การให้บริการทางทันตกรรม การให้การพยาบาลเด็กเป็นไข้์Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org