มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

ด้านกายภาพบำบัดธาราบำบัด (Hydrotherapy)เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกลางในการรักษา โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
          1. การฝึกออกกำลังกายในน้ำ เรียกว่า Pool Exercise
          2. การรักษาโดยการใช้คุณสมบัติของน้ำ

หลักการทางฟิสิกส์ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวในน้ำมีความเป็นอิสระอย่างมาก และลดแรงเสียดทานได้ดี น้ำเป็นตัวพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ช่วยลดแรงดึงดูดของโลก ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าบนพื้นดิน

การรักษาด้วยน้ำในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแช่จุ่มในถังน้ำ อ่างนำ หรือแม้แต่การออกกำลังในสระน้ำ จะให้ผลดีในการรักษาโดยเฉพาะทางด้านระบบไหลเวียนของเลือด การหายใจ การทรงตัว และลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ น้ำยังมีผลทำให้ร่างกายสดชื่น คลายความร้อน และลดความเครียด

การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยน้ำ มักจะใช้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 34 – 37 องศา เป็นเวลา 20 – 30 นาที

รูปเด็กฝึกออกกำลังกายในสระว่ายน้ำ หรือ ธาราบำบัด 1 รูปเด็กฝึกออกกำลังกายในสระว่ายน้ำ หรือ ธาราบำบัด 2

การขี่ม้าเพื่อการรักษา Riding Therapyรูปเด็กฝึกกิจกรรมบำบัดโดยการขี่ม้า1 รูปเด็กฝึกกิจกรรมบำบัดโดยการขี่ม้า2

เป็นการรักษาอย่างหนึ่ง โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายบนหลังม้าที่มีมานานกว่า 30 ปีแล้วในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมัน เป็นต้น การรักษาเช่นนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม Multiple Sclerosis ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของศีรษะ (Head injury) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Retardation) และกลุ่มสมองพิการ (Cerebral Palsy)


ดนตรีบำบัด (Music Therapy)การฟื้นฟูโดยใช้ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัด เป็นการนำเอาดนตรีมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้การศึกษา และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่และเด็ก


หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org