มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

พระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินเปิดสระว่ายน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๔
"เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสระว่ายน้ำ ณ ศูนย์บริการเด็กพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ และทรงประทานเข็มสมนาคุณลูกเสือและโรงภาพยนตร์ต่างๆ ที่เก็บเงินบริจาคในวันตรุษจีน เสด็จเยี่ยมโรงเรียน ประธานโรงเรียน และครูใหญ่นำเสด็จ เสด็จกลับเวลา ๑๗.๓๐ น."

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org