มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

เพลง ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จย่า


ทำนอง คุณหญิงมาวัยวัลย์ บุญยะรัตเวช
เนื้อร้อง ดลชัย บุญยะรัตเวช

ตั้งจิตกราบวันทา สมเด็จย่าของไทย
พระคุณอาบดวงใจมิเลือน
เกื้อกูลเด็กพิการ งานที่คอยย้ำเตือน
ทรงปลูกฝัง เหมือนทางแห่งใจ

อนุเคราะห์คนพิการ ให้พลังชีวิต
เอื้ออาทรเมตตาเรื่อยไป
อดทน อุทิศตน สร้างความดีไว้
ตราบสุดท้ายแรงกายที่มี

โปรดทรงได้รับรู้ จะจดจำแนบใจ
ก้าวตามไปด้วยรักภักดี
เพื่อพระปณิธาน ได้สืบสานทวี
ฝากเป็นศรีคู่ไทยยั่งยืน


logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org